Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Starostwo Powiatowe w Kutnie - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,
przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza, co następuje:
1. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie
na rzecz Gminy Oporów, teren o pow. ok. 1 400 m², stanowiący część działki
ewidencyjnej o numerze 143 o powierzchni całkowitej 5,39 ha, położony w gminie
Oporów, obręb ewidencyjny Oporów oraz teren o pow. ok 50 m², stanowiący część
działki ewidencyjnej o numerze 177 o powierzchni całkowitej 1,45 ha, położony w
gminie Oporów, obręb ewidencyjny Mnich stanowiącej fragment drogi powiatowej Nr
2123E Kutno (ul. Oporowska) – Oporów – Żychlin (ul. 1 Maja, ul. Łukasińskiego)
uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00042160/7 na czas oznaczony, tj. 6 lat od
dnia podpisania umowy.
2. Celem użyczenia jest budowa chodnika, utworzenie dwóch przejść dla pieszych oraz
budowa dwóch peronów przystankowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
3. Teren położony w pasie drogi powiatowej Nr 2123E Kutno (ul. Oporowska) – Oporów
– Żychlin (ul. 1 Maja, ul. Łukasińskiego). Lokalizację urządzeń o których mowa w pkt 2
obrazują załączniki graficzne stanowiące integralną część niniejszego wykazu.
4. Dla przedmiotowych działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Oporów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/89/2012 Rady Gminy
Oporów z dnia 10 października 2012r.
5. Niniejszy wykaz:
• został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie przy
ul. Kościuszki 16 i Królowej Jadwigi 7 w Kutnie
• został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatkutno.eu)
• został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Kutnowskiego
(www.powiatkutno.eu).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-10 15:00przez:
Opublikowano:2023-11-10 15:00przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:586

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo