Starostwo Powiatowe w Kutnie

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY
1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 
2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 
3. W punkcie recepcyjnym:
- otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
- zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
- otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
 
Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:
- ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
- wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
- wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
- posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
- wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
- zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
 
Więcej informacji i dokumentów na:

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-25 11:55przez:
Opublikowano:2022-02-25 09:39przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1771

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.