Starostwo Powiatowe w Kutnie

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Zadanie powiatowe dotyczące działań w zakresie infrastruktury drogowej pn.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie

 

Celem realizacji niniejszego projektu jest

poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych.

 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane polegające na przebudowie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowy i poziomym w miejscu istniejącego przejścia

dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie.

 

Zakres robót zgodnie z umową dot. przebudowy przejścia dla pieszych obejmuje w szczególności: roboty budowlane, roboty elektryczne, dostawę i montaż urządzeń, dostawę materiałów budowlanych, wykonanie niezbędnego oznakowania informacyjnego, wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót, wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu, dostawę i montaż oświetlenia wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w miejscu przejścia dla pieszych.

 

Projekt obejmuje ponadto nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

 

Całkowita wartość zadania: 96 344,70

Kwota dofinansowania: 77 075,00 zł

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-13 08:31przez:
Opublikowano:2022-04-13 13:55przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:2159

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.