Starostwo Powiatowe w Kutnie

"Poznaj Polskę" z Powiatem Kutnowskim

Powiat Kutnowski podpisał Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Poznaj Polskę”.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, wezmą udział w wycieczkach szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. 

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

  • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
  • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej, 
  • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej. 

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii,
czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wartość wsparcia finansowego: 134.546,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 188.069,00 zł.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-10 09:11przez:
Opublikowano:2022-05-10 09:11przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:1346

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.