Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zgłoś uwagi do oferty - KULTURA - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. „Powrót do historii”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. „Powrót do historii”.


W dniu 10.05.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa” KRS 0000386768, na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Powrót do historii”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 25.05.2021 r.

OFERTA: https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12725

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 13:23przez:
Opublikowano:2021-05-18 13:23przez: Anna Ignasiak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:435

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.