Starostwo Powiatowe w Kutnie

Remont dróg powiatowych Nowe - Nagórki oraz Strzelce Kujawskie - Oporów

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 Zadanie powiatowe dotyczące działań w zakresie infrastruktury drogowej pn.

Remont dróg powiatowych: nr 2172E Nowe - Marynin - Zalesie - Opiesin - Kurza Jama - Grabów - Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie - Strzelce - Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa jakości sieci dróg powiatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatu kutnowskiego.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2172E Nowe - Marynin - Zalesie - Opiesin - Kurza Jama - Grabów - Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz droga powiatowa nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie - Strzelce - Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980.

Zakres robót zgodnie z umowami dot. remontu dróg 2172E oraz 2133E obejmuje: roboty przygotowawcze, prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Projekt obejmuje ponadto nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Całkowita wartość zadania: 3 090 928,25

Kwota dofinansowania: 1 248 380,00 zł

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-20 14:55przez:
Opublikowano:2022-07-20 10:16przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:2004

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.