Starostwo Powiatowe w Kutnie

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Pracownia została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 41 476,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniosła 46 337,00 zł. W ramach dofinansowania zakupiono meble, sprzęt laboratoryjny, mikroskopy, laptopy, odczynniki i multimedialne pomoce naukowe. W dalszej części wydarzenia omówiono zaplanowane działania edukacyjne, w których zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione ze środków dofinansowania.
 
Uroczystość uświetnili uczniowie, którzy przedstawili wykład pt.: „Kiedyś nie było o nim mowy. Czym jest ślad węglowy?” oraz zaprezentowali pokaz doświadczeń laboratoryjnych. Wykonali badanie odczynu próbki gleby i wody, pokazali, w jaki sposób rozdzielić barwniki fotosyntetyczne, zbadali wpływ dwutlenku siarki na barwę kwiatów oraz przygotowali preparaty mikroskopowe.
 
Na koniec zaprezentowano multimedialne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach dofinansowania.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-12 13:01przez:
Opublikowano:2022-09-12 13:05przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:3135

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.