Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zgłoś uwagi do oferty - KULTURA - Kapliczki i krzyże powiatu kutnowskiego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. „Kapliczki i krzyże powiatu kutnowskiego”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. „Kapliczki i krzyże powiatu kutnowskiego”.

 

W dniu 17.05.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Społeczne Stowarzyszenie Sportowe „LECHITA” , na realizację zadania publicznego w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Kapliczki
i krzyże powiatu kutnowskiego”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie,   ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu   oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 31.05.2021 r.

 

OFERTA: https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12744

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-24 15:12przez:
Opublikowano:2021-05-24 15:12przez: Anna Ignasiak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:465

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.