Starostwo Powiatowe w Kutnie

Zaproszenie na konsultacje dla Organizacji Pozarządowych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie zaprasza
do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
W związku z rozpoczęciem prac nad przyszłorocznym programem współpracy projekt przedmiotowego dokumentu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe – folder konsultacje społeczne.

Organizacje pozarządowe/
Podmioty Pożytku Publicznego


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie zaprasza
do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
W związku z rozpoczęciem prac nad przyszłorocznym programem współpracy projekt przedmiotowego dokumentu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe – folder konsultacje społeczne.

Informujemy, że konsultacje społeczne w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok prowadzone będą w okresie od dnia 2 listopada 2022 roku
do dnia 22 listopada 2022 roku*

Uwagi, propozycje Państwa i opinie do projektu programu na 2023 rok, prosimy złożyć
na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym, którego wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: www.powiatkutno.eu lub w załączeniu. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub oswiata@powiatkutno.eu a w wersji papierowej – pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno w terminie do dnia 17 listopada 2022 roku.

Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego zapraszamy w dniu 14 listopada
2022 r. na otwarte spotkanie konsultacje, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, godz. 16.00.
Dziękujemy za włączenie się
w opracowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Powiatu Kutnowskiego z sektorem pozarządowym w 2023 roku. W przypadku pytań jesteśmy
do Państwa dyspozycji tel.: 24 355 47 64.

*Uchwała Nr 956/296/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 października 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-10-19 15:17przez:
Opublikowano:2022-10-19 15:22przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:460

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.