Starostwo Powiatowe w Kutnie

LXV SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

LXV SESJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

na dzień 27 września  2023 roku na godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  2. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040,
  3. zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  4. pozbawienia drogi powiatowej Nr 2154E Dąbrowice- Augustopol kategorii drogi powiatowej,
  5. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łanięta nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,
  6. uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2023-2027  „Bezpieczny Powiat”.
 3. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-15 11:25przez:
Opublikowano:2023-09-15 11:25przez: Aleksandra Zielińska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:488

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.